Бързото развитие на телекомуникациите и информационните технологии в края на XX и началото на XXI век предизвика революционни изменения в световната икономика и всички сфери на човешката дейност. Телекомуникациите заеха водещо място в съвременното модерно общество и започнаха да определят темповете на неговия прогрес. Раком НТ е една от първите частни компании в България която активно участва още от основаването си през Септември 1993 г. в обновяването и внедряването на нови технологии в телекомуникационните мрежи и системи на страната..
English Български
1993 - 2015 © Раком НТ. Всички права запазени.                                                                    Политика по качество и ОС