• background
  • background
  • background

Раком НТ е една от първите частни компании в България, която още от основаването си през Септември 1993г. активно участва в обновяването и внедряването на нови технологии в областта на цифровото Радио и Телевизионно ефирно разпространение, както и на телекомуникационните мрежи в страната.
След навлизане на мобилните комуникации в България, Компанията е основен участник в изграждането на GSM Базови Станции, Преносните мрежи и последващите техни подобрения, разширения и подмяна на технологичните съоръжения. Компанията разполага с колектив от високо квалифицирани специалисти и техническа екипировка, необходими за изпълнението на монтаж, настройки, тестове и въвеждане в експлоатация на всички видове активно оборудване за 2G, 3G и LTE базови станции, производство, доставка и монтаж на ЖР кули, монополи, антенни носачи и други метални конструкции необходими при монтаж на телекомуникационно оборудване, както и всички видове линейни кабелни трасета изграждани с оптичен, меден или друг вид кабел.

Още от началото на своето съществуване и до  сега,  Раком НТ ООД се превърна в предпочитан и дългосрочен партньор на всички мобилни оператори в страната  и  техните партньори. 

covid_EU_banner

 

Материална база

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

 

Партньори