Човешки Ресурси


Раком НТ притежава много гъвкаво управление и екип съставен от изключително опитни и висококвалифицирани специалисти. Управлението на Компанията се осъществява от опитен мениджърски екип с богат професионален опит. Това гарантира перфектната организация и прави възможно реализирането на поетите от нас задължения в рамките на договорените срокове.
Компанията разполага със собствена лаборатория за изпитване с високо квалифицирани тест - инженери, с дългогодишен опит и всички необходими за дейността измервателни устройства.
Монтажните групи се състоят от 3, 4 или 5 човека (в зависимост от  технологичната необходимост).

Раком НТ разполага със Сертифициран, независим Орган за контрол от вид С "ЕЛТЕСТ", за извършване на контрол на Електрически уредби до 1000V