Теленор

В началото на 2016г. Раком НТ сключи договор с Теленор България за участие в новия проект на мобилния оператор  - Telenor Rollout.  Проектът включва цялостно изграждане и интегриране на нови мобилни базови станции към мрежата на Теленор.