DON (Digital Overlay Network)– LOT3

1994-2002
Инсталирахме и пуснахме в експлоатация цялата Цифрова, SDH и PDH, Радиорелейна мрежа( DMW) на БТК, като част от проект DON (Digital Overlay Network)– LOT3.

Сателитна земна станция за космически връзки «Шипка»

1994
Raком НT получи отлични референции и специални благодарности