За Vivacom

2014-2015

Раком НТ е един от основните подизпълнители на Vivacom при подготовката на обектите за новите проекти - Project Triple Carrier, 3G Capacity Project, укрепване на покривни и мобилни обекти.

През 2014 - 2015г. ние:

  • Подготвихме повече от 70 обекта за изграждане на Радиорелейни линии и 3G базови станции;

  • Извършихме укрепване на повече от 20 покривни и мобилни обекта