А1 България

2019 - до сега

ЗА A1 България

2019-до сега

 

През 2019 г. Раком НТ сключи договор с А1 България за извършване на всички услуги по изграждане, въвеждане в експлоатация и поддръжка на съоръженията и инфраструктурата в мобилната мража на оператора.

През 2019 - 2020г. са извършени следните услуги:

  • Подмяна на токозахранващи кабинети и батерии на 150 обекта;

  • Изграждане на нови РРЛ трасета, разширения, ревизии и ремонт на инфраструктура на повече от 50 обекта