DON (Digital Overlay Network)– LOT3

1994-2002

През 1994 Раком НТ построи първата високотехнологична цифрова радиорелейна мрежа в България за нуждите на БТК (Vivacom)

В периода от 1996-1997г. изградихме и пуснахме в експлоатация цялата Цифрова, SDH и PDH, Радиорелейна преносна мрежа на БТК АД на територията на страната, като част от проекта DON ( Digital Overlay Network) -LOT  3. Тази цифрова радиорелейна мрежа осъществи връзки между над 100 обекта в повече от 200 направления.

Последващите години разширихме и увеличихме капацитета на DON-LOT 3, като изградихме, пуснахме в експлоатация и свързахме много допълнителни сайтове към преди това изградената Цифрова Радиорелейна Мрежа. На повечето от основните линии увеличихме капацитета с добавяне на допълнително радио канали, мултиплексни и други съоръжения.