Ериксон България

2011 - 2015

За Eриксон България, от 2011 г. до началото на 2015 г., Раком НТ е изградила:

  • Цифрови радиорелейни линии - повече от 300 линии изградени, конфигурирани, тествани и интегрирани към мрежата на Мобилтел в цялата страна.

  • 2G и 3G базови станции - над 250 базови станции подменени в мрежата на Мобилтел за цялата страна.