Хуауей Технолоджис България

2011 до сега

 За Хуауей България, от 2011г. до сега, Раком НТ е изградила: 

 • Цифрови Радиорелейни Линии - над 360 линии изградени, конфигурирани, тествани и интегрирани към мрежата на Виваком и повече от 200 линнии изградени, конфигурирани, тествани и интегрирани към мрежата на Глобул.

 • Нови 3G Инсталации - повече от 60 обекта разширени с ново инсталирано, пуснато в експлоатация и интегрирано 3G оборудване към мрежата на Виваком.

 • Проект "ОРИОН" - Като основен подизпълнител на Хуауей Технолоджис България, Раком НТ взе участие в най-интензивния проект в Европа през 2015г. – Подмяна на телекомуникационното оборудване на мрежата на Теленор България. Само за 9 месеца: 

   – 540 обекта бяха подменени с 2G и 3G. Средно по 30 обекта на седмица.

   – Повече от 600 Радиорелейни Линии бяха инсталирани, пуснати в експлоатация и интегрирани в мрежата на Теленор България.

   – 400 Предпроектни Проучвания бяха извършени.

 • Раком НТ участва, като основен подизпълнител, и в проекта на Теленор "Tower Reinforcement" 

  – 65 обекта бяха укрепени с добавяне на допълнителни метални конструкции, бетонни панели и метални въжета. Различни видове обекти бяха покрити - Telemob 30, Telemob 35, CSS, FCW, Spider, etc.

  – Пълни Технически Проекти, издаване на Разрешителни за строеж и Разрешения за ползване - повече от 80 пълни проекти бяха изготвени и над 20 Разрешения за строеж бяха издадени, преди август 2015г. Процесът продължава.

 За участието си в този проект и приноса за успешното му реализиране и завършване в срок, Раком НТ бе удостоен с отличие от Хуауей Технолоджис за най-добро сътрудничество и партньорство.

 •  Vivacom SRAN - като подизпълнител на Хуауей Технолоджис България, Раком НТ участва в новия проект на Виваком. Проекта обхваща над 2500 обекта и се предвижда да завърши до Август 2017г.

  – Подмяна на 2G и 3G оборудването на мрежата на Виваком, изцяло с ново, доставено от Хуауей Технолоджис.

  – Инсталиране на ново 4G оборудване.