ТВ Разпространение

2011-2012

Участвахме активно и с най-голям дял в цифровизацията на ефирното ТВ разпространение, т.нар. Обществен Мултиплекс, с инсталации и пускане в експлоатация на значителен брой цифрови предаватели от 100 W до 5 kW и всички свързани с тях системи ( Захранващи системи, Охладителни системи, Антенно-Фидерни системи, UHF комбайнери, Head-end и др.)