Проект "Орион" - Теленор България

2014-2015

Като основен подизпълнител на Хуауей Технолоджис България, Раком НТ взе участие в най-интензивния проект в Европа през 2015г. – Подмяна на телекомуникационното оборудване на мрежата на Теленор България.
Проекта стартира през 2014г. и включва няколко етапа:

  • Изготвяне на Предпроектни Проучвания
  •  Подмяна на 2 и 3G оборудване, инсталиране, конфигуриране и интегриране на нови РРЛ в мрежата на Теленор България
  • Укрепване на телекомуникационни мобилни съоръжения
  • Изготвяне на проектна документация, разрешителни и узаконяване на обектите

За участието си в този проект и приноса за успешното му реализиране и завършване в срок, Раком НТ бе удостоен с отличие от Хуауей Технолоджис за най-добро сътрудничество и партньорство.