Теленор България

2016 - до сега

През декември 2015 г. Racom NT подписа договор с Теленор България за цялостно изграждане (до ключ) на нови телекомуникационни обекти за разширяване на мрежата на Telenor на цялата територия на страната

 

До момента от Racom NT са извършени следните услуги за Telenor Bulgaria:

•110 нови Rollout обекта – Пълно изграждане на телекомуникационни обекти, включително всички строителни работи и монтаж на оборудване.

•Повече от 1400 оптимимзации на обекти – включително резширения, ревизии, услуги по демонтаж, ремонт на инфраструктура