VSAT Systems

1996-1997

Раком НТ, в партньорство с Orion Atlantic/Global One, е първата компания в България, изпълнявала проекти за  изграждането и поддръжката на VSAT системи. Обекти на тези проекти са  Търговския Център "Интерпред", Филиалът на Световната Банка в гр. София, Американският Университет в Благоевград и др.