За Мобилтел

1998 - до сега

Раком НТ е първата компания, която съвместно със "Siemens Telecomunicazioni" Milano, Italy, започва да развива преносната мрежа на Мобилтел България - Цифрови Радиорелейни Линии

 От 1998г. - до сега Раком НТ изгради за Мобилтел:

  • Цифрови радиорелейни връзки, PDH и SDH - над 1500 хопа (в цялата страна), инсталирани, конфигурирани, тествани и интегрирани към съществуващата мрежа (Siemens и Ericsson);

  • Подмяна на базови станции - повече от 300 станции са подменени в София, Варна и Бургас за срок  по-малко от една година, както и много други обекти в цялата страна;

  • Изграждане на GSM базови станции - над 500 инсталирани,пуснати в експлоатация и тествани в цялата страна (Siemens).

  • Изграждане на UMTS (Node B) Базови станции - над 350 инсталирани, пуснати в експлоатация, тествани и интегрирани в мрежата - в цялата страна (Ericsson).

Поддръжка на Мрежата

За периода между ноември 2012 г. и септември 2013 Раком НТ изпълнява поддръжката на мрежата на Mobiltel България. Проект включени 2430 сайтове от мрежата на клиента. Бяха включени следните дейности :

  • Поддръжка на антенно-фидерни системи

  • Поддръжка на Захранваща система

  • Поддръжка и зареждане с гориво на дизелови генератори 24/7

  • Поддържане на климатици